Vad söker du?

 

Integritetspolicy

 

Om denna policy

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Stockholms handelsdepå AB (Dany’s Home, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII).

 

Denna text vänder sig till dig som:

 • Handlar i vår webbshop.
 • Har använt kontaktformulär och ingår i vår sändningslista för nyhetsbrev.
 • På ett eller annat sätt kommunicerar med oss via vår kundtjänst, e-post, telefon, sms eller brev.

 

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Vad är personidentifierande information?

Detta är all information som på något sätt, enskilt eller tillsammans med annan information kan identifiera dig som person. Exempel på enskild information är en bild, personnummer, och passnummer. Exempel på information som behöver stå i kombination med annan information är ditt namn tillsammans med arbetsplats eller namn tillsammans med adress.

 

Vad lagrar vi för information om dig, varför och hur länge?

Vår behandling av PII bygger främst på att vi har ingått ett avtal med dig. Antingen är det avtalet aktivt eller avslutat. Vi drivs av vårt intresse att fullborda vår sida av aktiva avtal samt eventuell kommunikation rörande avtal som ej längre är aktiva. Det är alltid vårt intresse att skydda din information och integritet, men även att öka vår kvalitet på de tjänster vi utför och att uppfylla lagliga krav. Detta gör att viss information måste sparas enligt bokföringslagen, annan måste sparas för att vi ska upprätthålla våra tjänster gentemot dig, och mycket information sparas baserat på vårt gemensamma intresse att våra tjänster ska växa i kvalitet på alla områden, en intresseavvägning.

 

Vi har valt att, för denna publikation, dela in denna information i fyra kategorier.

 1. Aktiva kunder – alla tjänster. För Aktiva kunder gäller att vi behandlar den PII som krävs för att ingå avtal, leverera och fullfölja avtal och köp, samt erbjuda den nivå av service som önskas. Detta görs med det lagliga stödet i form av att ingå avtal samt intresseavvägning. Det ligger i vårt gemensamma intresse att hantera ärenden och eventuella förändringar i er order. Lagringstiden är begränsad till avtalets längd, Dany’s Homes allmänna villkor och den tid som kan krävas av andra lagliga förpliktelser.
 2. Inaktiva kunder – alla tjänster. För Inaktiva kunder gäller samma premisser, från avtalets avslutande, eller om avtal saknas, från det datum vi mottog er senaste betalning vid köp.
 3. Marknadsföring. För Marknadsföring samlar vi in information enligt intresseavvägning för att förbättra upplevelsen och kundkontakten. Det kan handla om att vi sparar e-postadresser för att kommunicera via nyhetsbrev.
 4. Leverantörer och underleverantörer. För Leverantörer och underleverantörer gäller det lagliga stödet för att teckna avtal och andra rättsliga förpliktelser.

 

Personuppgifter som behandlas

Vår behandling av personuppgifter är begränsad till namn, telefonnummer, e-postadress, post och leveransadress. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med exempelvis Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 

Dina rättigheter

Med den nya dataskyddsförordningen får du som individ vissa rättigheter gentemot oss som behandlar dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter behöver du skicka in en förfrågan till oss, där du måste kunna styrka din identitet. När din identitet är styrkt kan vi hjälpa dig med din förfrågan.

 

Dina rättigheter ger dig rätten att:

 • Se den information vi behandlar om dig.
 • Begära förändringar eller rättelser i den informationen.
 • Begära ut din information för att flytta den till annat företag.
 • Begära att information om dig anonymiseras, om det är möjligt.
 • Ta tillbaka samtycke till behandling av din information.

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du önskar information eller borttagning enligt tidigare punkter kan du kontakta oss på info@danyshome.se.

 

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att spara information – och som sen kan läsas av senare. De cookies vi använder innehåller aldrig någon personlig information om dig. Nästan alla webbplatser använder cookies. Cookies kan till exempel användas för att spara användarinställningar mellan sidvisningar och sessioner och för statistik- och marknadsföringsändamål.

 

Olika typer av cookies

Sessionscookies: Ligger kvar i din webbläsare tills du lämnar webbplatsen. Sedan försvinner de av sig själva.

Permanenta cookies: Tidsbegränsade cookies som ligger kvar till dess att tiden går ut eller att du tar bort dem.

Förstapartscookies: Cookies som enbart kan läsas på den domän där de har satts.

Tredjepartscookies: Cookies som satts på en domän, men av en annan domän än där den satts – och som därför kan läsas av den senare domänen. Sådana cookies används ofta av annonsnätverk som vill öka annonseringens relevans.

 

Vår användning av cookies

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt. Därutöver så använder vi också cookies för statistik- och marknadsföringsändamål. Till exempel så använder vi statistikverktyget Google Analytics, som använder sig av förstapartscookies för att kunna känna igen din webbläsare mellan olika sidvisningar och besök. Vi kan också använda oss av tredjepartscookies för marknadsföringsändamål, genom exempelvis Google eller Facebook.

 

Om du inte accepterar cookies

Du kan själv ställa in om du vill ta emot cookies i din webbläsares inställningar. Där kan du också välja om du vill radera cookies som du redan har eller om du vill ha en fråga varje gång en webbplats som du besöker försöker spara en cookie i din webbläsare.

 

Läs mer

Du kan läsa mer om cookies här: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/. Genom att besöka denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt.

 

Senaste uppdatering: 2022-12-01

X